คุณรัตนาภรณ์ จิตวิริยนนท์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณรัตนาภรณ์ จิตวิริยนนท์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณชุตินันท์ ชลประเสริฐ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณชุตินันท์ ชลประเสริฐ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณสุภาณี หิรัญธนกิจจากุล บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณสุภาณี หิรัญธนกิจจากุล บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณณิชาดา เทพเรียน บริจาคเงิน 500 บาท

คุณณิชาดา เทพเรียน บริจาคเงิน 500 บาท สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณวิภาวรรณ พิณโพธิ์ คุณกฤษณา ทัพซ้าย และคุณรุ่งฤดี พรอินทร์ บริจาคข้าวสาร 10 กิโลกรัม

คุณวิภาวรรณ พิณโพธิ์ คุณกฤษณา ทัพซ้าย และคุณรุ่งฤดี พรอินทร์ บริจาคข้าวสาร 10 กิโลกรัม สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ วังศรีมงคล บริจาคของเล่นและขนมสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ วังศรีมงคล บริจาคของเล่นและขนมสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณหนึ่งหทัย คุณสุภาพร พร้อมครอบครัว บริจาคเงินและของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณหนึ่งหทัย คุณสุภาพร พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 500 บาท และของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณปรมัตถ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณปรมัตถ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหาร บริจาคเงิน 1,000 บาท

ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหาร บริจาคเงิน 1,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณสรัลวลัย เหล่าวงศาโรจน์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณสรัลวลัย เหล่าวงศาโรจน์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม