มูลนิธิตะวันฉายฯ แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นตัวแทนมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งต่อนมและตุ๊กตาจากผู้บริจาค เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านในการสนับสนุนมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม