มูลนิธิตะวันฉายฯ แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นตัวแทนมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งต่อนมและตุ๊กตาจากผู้บริจาค เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านในการสนับสนุนมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่น

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม จำนวน 5 กล่อง แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่น

คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่น

คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าญี่ปุ่น

คุณอภิชาติ แดนธนสารเลิศล้ำ, คุณใหม่ ส่วนเลียน, คุณอาร-ธิญร์ ซูล, คุณชวภณ รุจอภิชัย และครอบครัว ในนามของบริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าญี่ปุ่น 3 ชั้น แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 30 ชิ้น แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงของการรับมลภาวะอากาศและมลพิษให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”  โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และ คุณยุพิน ปักกะสังข์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) บริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องตะวันฉาย

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) ได้แก่ คุณพิชิตชัย บัวสาย, คุณเสาวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลา, คุณนพัสร เธียรทิพยนันท์, คุณณภัค อภิโชคดลทิชา, คุณทิพวรรณ ไทรโรจน์รุ่ง และคุณเบญจวรรณ บริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปัทธมน บริจาคของเล่นให้กับน้องตะวันฉาย

คุณปัทธมน บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปัญณพงศ์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 คุณปัญณพงศ์ โอสถานุเคราะห์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม