มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 เข้าเยี่ยมชม พูดคุย และให้กำลังใจน้องตะวันฉาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณภาณี เดชาสถิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 3 ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณวนิดา พิมพ์ทา หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณจันทร์เพ็ญ ปริตวา หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 (Miss Universe Thailand (MUT) Khon Kaen 2024) นำโดย คุณอริสา ชยปาลกุล ชนะเลิศอันดับ 1 (MUT Khon Kaen 2024)…

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการระบายสีพวงกุญแจ ซึ่งมีนายกฤตพล กีรติเรืองรอง จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายมนัสวีดล จันทร์ศิริ และนายศรัณยพงศ์ บุญประสิทธิ์ จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จิตอาสาจำนวน 3 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น บริจาคเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี บริจาคเงิน 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ บริจาคเงิน 3,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และคุณคุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567 แบบ Onsite และ Online เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน พิจารณานโยบายของมูลนิธิตะวันฉายฯ ปี 2566-2569 และแผนการดำเนินงานปี 2567

มูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ณ บ้านกลางสวน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.แพรว โคตรุฉิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉายและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม นิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาและสหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน น้องตะวันฉายและผู้ปกครอง จำนวน 15 ครอบครัว…

คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสินและระบายสี ซึ่งมีนางสาวเอริสา ตันติรัศมี และเด็กชายอติจักษ์ ตันติรัศมี จิตอาสาจำนวน 2 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายและที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉายเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

งดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเป็นจำนวนมาก จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญกับมูลนิธิ สามารถโอนเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเดินทางของผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาและผ่าตัด ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เลขที่บัญชี: 551-4-12873-0 มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม