ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 5,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม