มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 เข้าเยี่ยมชม พูดคุย และให้กำลังใจน้องตะวันฉาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณภาณี เดชาสถิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 3 ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณวนิดา พิมพ์ทา หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณจันทร์เพ็ญ ปริตวา หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 (Miss Universe Thailand (MUT) Khon Kaen 2024) นำโดย คุณอริสา ชยปาลกุล ชนะเลิศอันดับ 1 (MUT Khon Kaen 2024)…

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการระบายสีพวงกุญแจ ซึ่งมีนายกฤตพล กีรติเรืองรอง จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายมนัสวีดล จันทร์ศิริ และนายศรัณยพงศ์ บุญประสิทธิ์ จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จิตอาสาจำนวน 3 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567 แบบ Onsite และ Online เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน พิจารณานโยบายของมูลนิธิตะวันฉายฯ ปี 2566-2569 และแผนการดำเนินงานปี 2567

มูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ณ บ้านกลางสวน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.แพรว โคตรุฉิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉายและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม นิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาและสหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน น้องตะวันฉายและผู้ปกครอง จำนวน 15 ครอบครัว…

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสินและระบายสี ซึ่งมีนางสาวเอริสา ตันติรัศมี และเด็กชายอติจักษ์ ตันติรัศมี จิตอาสาจำนวน 2 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการทำพัดกระดาษคลายร้อนและระบายสี ซึ่งมีนางสาวธนพร นาใจดี, นายณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัย, นางสาวณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล, นางสาวพรลภัส เอกพันธุ์, นางสาวปาณิศา สวัสดิ์ไชย และนางสาวกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี จิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด และคณะ บริจาคเงินและมอบทุนการศึกษาแก่น้องตะวันฉาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คุณสิทธิศักดิ์ มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด, ครอบครัวแม่จู แซ่หว่อง, คุณวิไลลักษณ์ จันทร์เจริญและครอบครัว, คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย, คุณอิสรีย์ จังกุปาหนวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธและครอบครัว, ครอบครัวเจริญพานิช และคุณวิชาญ เลิศวิชญกมล มอบทุนการศึกษาให้กับน้องตะวันฉาย คนละ 2,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และบริจาคเงิน 26,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์…

มูลนิธิตะวันฉายฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 มูลนิธิตะวันฉายฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ลานทางเดินหน้าศูนย์ตะวันฉาย โดยมีรองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ เป็นประธานเปิด คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมพร บุบผา โรว์ลีย์ ห้องผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพิธีกร ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณวัชรพงษ์ เจริญสุข นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์เสกสันต์ วิชัยพล และทีมจากบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ จิตอาสาจากโรงเรียนวัฒนา พาน้องตะวันฉายทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และจับของรางวัลจากผู้อุปการะ มีน้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน และผู้ป่วยทั่วไป ได้รับประทานอาหาร ไอศกรีม ผลไม้…

มูลนิธิตะวันฉายฯ ออกเยี่ยมบ้านและโรงเรียนน้องตะวันฉายเพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษา และคุณภาพชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานศูนย์การดูแลผู้ป่วยฯ คุณหัฎฐกร สำเร็จดี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณวัชรพงษ์ เจริญสุข นักสงคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณนงลักษณ์ แสนธารณะ เจ้าหน้าที่ธุรการมูลนิธิตะวันฉายฯ และคุณนันท์นลิน มุ่งมานิตย์มงคล เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินมูลนิธิตะวันฉายฯ ออกเยี่ยมบ้านน้องตะวันฉาย จังหวัดยโสธร เพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษา คุณภาพชีวิต และมอบทุนการศึกษา โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คุณโสฬส บุญทศ นายกอบต.กระจาย คุณสพรั่งศักดิ์ สิงหา รองนายกอบต.กระจาย คุณกรอบศักดิ์ ศรีเมืองบุญ เลขานุการอบต.กระจาย คุณอฎาภา เครือศรี รองปลัดอบต.กระจาย พ.จ.อ.ศตวรรษ นามโคตร หัวหน้างานพัฒนาชุมชนอบต.กระจาย คุณศุภชัย…

ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จ.เชียงราย

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ YMCA เชียงราย นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรกุล และ พญ. ภวิตรา สุขผล ในการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แถบชายแดนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ให้ได้รับการผ่าตัด ดูแล รักษา นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย