กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการระบายสีพวงกุญแจ ซึ่งมีนายกฤตพล กีรติเรืองรอง จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายมนัสวีดล จันทร์ศิริ และนายศรัณยพงศ์ บุญประสิทธิ์ จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จิตอาสาจำนวน 3 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม