กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการตกแต่งกระปุกออมสินและระบายสี ซึ่งมีนางสาวเอริสา ตันติรัศมี และเด็กชายอติจักษ์ ตันติรัศมี จิตอาสาจำนวน 2 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายและที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉายเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม