มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2567 แบบ Onsite และ Online เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน พิจารณานโยบายของมูลนิธิตะวันฉายฯ ปี 2566-2569 และแผนการดำเนินงานปี 2567