มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 เข้าเยี่ยมชม พูดคุย และให้กำลังใจน้องตะวันฉาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณภาณี เดชาสถิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 3 ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณวนิดา พิมพ์ทา หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณจันทร์เพ็ญ ปริตวา หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ขอนแก่น 2567 (Miss Universe Thailand (MUT) Khon Kaen 2024) นำโดย คุณอริสา ชยปาลกุล ชนะเลิศอันดับ 1 (MUT Khon Kaen 2024)…