ขอเชิญชวนน้องตะวันฉายและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายตะวันฉาย 2567

ขอเชิญชวนน้องตะวันฉายที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปและผู้ปกครอง ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายตะวันฉาย “โครงการ การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12” โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล, หมู่บ้านโคลัมโบคราฟท์วิลเลจ และศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม – ตรวจสุขภาพโดยศัลยแพทย์และทันตแพทย์ – ส่งเสริมพลังเชิงบวก – สนุกกับภาษาอังกฤษ – จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ – เสริมทักษะด้านศิลปะ – พัฒนาทักษะด้าน IT/ AI – กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ คุณยุ้ย 08 5464 8160