รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด บริจาคเงินแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคเงิน แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม