คุณสรัลวลัย เหล่าวงศาโรจน์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณสรัลวลัย เหล่าวงศาโรจน์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณพีระนุช เอี่ยมขันทอง บริจาคเงิน 500 บาท

คุณพีระนุช เอี่ยมขันทอง บริจาคเงิน 500 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 10,090 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 10,090 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บริจาคขนมสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บริจาคขนมสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณมาลิเพ็ญ ถือมาลา บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณมาลิเพ็ญ ถือมาลา บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณศันสนีย น้อยสคราญ บริจาคของให้กับน้องตะวันฉาย

คุณศันสนีย น้อยสคราญ บริจาคของให้กับน้องตะวันฉาย สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณจินดา เอี่ยมรัศมีกุล บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณจินดา เอี่ยมรัศมีกุล บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณนงนภา บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณนงนภา บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม