ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้ารับการรักษาและผ่าตัด ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร ภายใต้โครงการ 72 รอยยิ้ม

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้ารับการรักษาและผ่าตัด ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร ภายใต้โครงการ 72 รอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรกฎาคม 2567 – สิงหาคม 2568 1 รอยยิ้ม เพื่อผ่าตัด 5,000 บาท 1 รอยยิ้ม เพื่อจัดฟัน 3,000 บาท 1 รอยยิ้ม เพื่อฝึกพูด 3,000 บาท 1 รอยยิ้ม เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยลาว 10,000 บาท สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี: 551-4-12873-0 ชื่อบัญชี: มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: Cleftkku99 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0…