คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียน

คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียนแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม