ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม จำนวน 5 กล่อง แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม