ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) บริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องตะวันฉาย

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) ได้แก่ คุณพิชิตชัย บัวสาย, คุณเสาวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลา, คุณนพัสร เธียรทิพยนันท์, คุณณภัค อภิโชคดลทิชา, คุณทิพวรรณ ไทรโรจน์รุ่ง และคุณเบญจวรรณ บริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม