คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่น

คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม