คุณเนตรนภา บริจาคของเล่น

คุณเนตรนภา บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตา

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณกวินธัช บริจาคของเล่น

คุณกวินธัช บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด และคณะ บริจาคเงินและมอบทุนการศึกษาแก่น้องตะวันฉาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คุณสิทธิศักดิ์ มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด, ครอบครัวแม่จู แซ่หว่อง, คุณวิไลลักษณ์ จันทร์เจริญและครอบครัว, คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย, คุณอิสรีย์ จังกุปาหนวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธและครอบครัว, ครอบครัวเจริญพานิช และคุณวิชาญ เลิศวิชญกมล มอบทุนการศึกษาให้กับน้องตะวันฉาย คนละ 2,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และบริจาคเงิน 26,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์…

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้า

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียน

คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียนแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

มูลนิธิตะวันฉายฯ แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นตัวแทนมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งต่อนมและตุ๊กตาจากผู้บริจาค เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านในการสนับสนุนมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่น

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม จำนวน 5 กล่อง แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม