คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม