งดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเป็นจำนวนมาก จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญกับมูลนิธิ สามารถโอนเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเดินทางของผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาและผ่าตัด ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เลขที่บัญชี: 551-4-12873-0 มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตา

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของ

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของ

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตา

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม