คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของ

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตา

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คุณ Ted และทีม Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ และทีม Khontemporary Art Space ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการทำพัดกระดาษคลายร้อนและระบายสี ซึ่งมีนางสาวธนพร นาใจดี, นายณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัย, นางสาวณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล, นางสาวพรลภัส เอกพันธุ์, นางสาวปาณิศา สวัสดิ์ไชย และนางสาวกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี จิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเนตรนภา บริจาคของเล่น

คุณเนตรนภา บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตา

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณกวินธัช บริจาคของเล่น

คุณกวินธัช บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด และคณะ บริจาคเงินและมอบทุนการศึกษาแก่น้องตะวันฉาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คุณสิทธิศักดิ์ มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด, ครอบครัวแม่จู แซ่หว่อง, คุณวิไลลักษณ์ จันทร์เจริญและครอบครัว, คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย, คุณอิสรีย์ จังกุปาหนวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธและครอบครัว, ครอบครัวเจริญพานิช และคุณวิชาญ เลิศวิชญกมล มอบทุนการศึกษาให้กับน้องตะวันฉาย คนละ 2,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และบริจาคเงิน 26,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์…

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้า

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม