มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ ด.ญ.จรรยพร สีหะนาท จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ น้องออม หรือ เด็กหญิงจรรยพร สีหะนาท ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 10 ปี น้องออมขาดการรักษาด้านภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มาประมาณ 3 ปี  เนื่องจากมีภาวะแขนขาอ่อนแรง (เดินและพูดไม่ได้) มีอาการปอดอักเสบโดยได้เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปัจจุบันคุณหมอแจ้งว่าสามารถกลับบ้านได้ แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องอากาศและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้าน เนื่องจากเป็นบ้านเช่าที่มีไฟฟ้ากำลังต่ำ และทำเป็นร้านรับซัก-รีด ซึ่งมีฝุ่นละอองเยอะ ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลน้องออม มูลนิธิได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ตามที่คุณแม่ของน้องออมร้องขอมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการส่งมอยเงินช่วยเหลือและประสานงานการดูแลน้องออมต่อไป

คุณณัฐพร บริจาคตุ๊กตาและของเล่นให้แก่น้องตะวันฉาย

คุณณัฐพร ส่งตุ๊กตา จำนวน 8 ตัว ของเล่นจำนวนหนึ่ง และแก้วน้ำ จำนวน 3 ใบ มาบริจาคให้ทางมูลนิธิมอบแก่น้องตะวันฉาย

คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

โครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10” (ค่ายตะวันฉาย)

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า จัดโครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10” (ค่ายตะวันฉาย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านกลางสวน และโรงแรม i-hotel โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณราตรี เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉาย คุณนุจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้บริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ให้มีความครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ, การศึกษา,…

ครอบครัววังศรีมงคล บริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันแก่ครอบครัวตะวันฉาย

ครอบครัววังศรีมงคล นำโดย รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ อาจารย์แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าของคลินิกสองคุณหมอจัดฟัน และ คลินิกจัดฟันสองคุณหมอ บริจาคแปรงสีพัน และยาสีฟัน จำนวน 272 ด้าม และ 456 หลอด ตามลำดับ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย บริจาคตุ๊กตา ให้น้องตะวันฉายเป็นประจำทุกเดือน

คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย ส่งตุ๊กตา จำนวน 10 ตัว มาบริจาคให้ทางมูลนิธิส่งมอบแก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวเดชาวิริยะกุล บริจาคนมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวเดชาวิริยะกุล โดยนายวีระพันธ์ น.ส.อิศิตาพัณญ์ ด.ญ.ดาริน และ ด.ช.ปริณ ส่งสิ่งของมาบริจาค ประกอบด้วย นมผงสำหรับเด็กเล็ก 1 กระป๋อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 182 ชิ้น ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ครอบครัวปฐมธีระโรจน์ บริจาคของใช้เด็กแรกเกิดแก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวปฐมธีระโรจน์ บริจาคชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด รับมอบโดยเจ้าหน้าที่ตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด บริจาคเงิน และของใช้สำหรับน้องตะวันฉาย

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด นำโดยคุณประกายพิมพ์ ประคุณสุขใจ และเจ้าหน้าที่ บริจาคเงินและของใช้สำหรับน้องๆ ตะวันฉาย โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565