แจกปฏิทินปีใหม่ ๒๕๖๖ Free Calendar 2023

HAPPY NEW YEAR 2023 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ***************************************************************************** ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย จงอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2566   ฟรีปฏิทิน I Download Free Calendar (PDF file) ฟรีปฏิทิน I Download Free Calendar (JPEG file)