ศ.นพ.บวรศิลป์และรศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ ตะวันฉาย

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และ รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ ตะวันฉาย โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากชมรวมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 12,799 บาท ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และน้ำดื่ม โดยมี คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานฯ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

แจกปฏิทินปีใหม่ ๒๕๖๖ Free Calendar 2023

HAPPY NEW YEAR 2023 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ***************************************************************************** ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย จงอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2566   ฟรีปฏิทิน I Download Free Calendar (PDF file) ฟรีปฏิทิน I Download Free Calendar (JPEG file)

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต บริจาคผ้าห่ม

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต บริจาคผ้าห่ม ผ่านงานสังคมสงเคราะห์ ​โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ รับมอบโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ MOBii Scan แก่ศูนย์ตะวันฉาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังคลินิกผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดพระเนตรเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติลำรังสีทรงกรวยแบบเคลื่อนย้ายได้ MOBii Scan ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวแก่ศูนย์ตะวันฉาย สำหรับใช้ถ่ายอวัยวะภายในบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้น สามารถคาดการณ์ผลการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำขึ้นโดยใช้โปรแกรม THAICLEFT LINK เป็น web application เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วย เชื่อมโยงการทำงานระหว่างทีมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ในเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ ซึ่งใช้ข้อมูลเดินทางแทนการเดินทางจริงของผู้ป่วย ทีมผู้รักษาไม่ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ ผลงานการใช้เครื่อง MOBii SCAN ในการประเมินผลลัพธ์และวางแผนการรักษาผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผลงานการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังการผ่าตัด จะใส่อุปกรณ์จัดแต่งจมูกทำจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ ที่มีความปลอดภัย เข้ากันได้ทางชีวภาพ มีความสวยงาม ได้รับการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ทุกสถานพยาบาลเบิกจ่ายได้ทั่วประเทศ ข่าวในพระราชสำนัก TOP NEWS LIVE

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด มอบเงินบริจาคให้ จำนวน 20,000 บาท

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ ด.ญ.จรรยพร สีหะนาท จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ น้องออม หรือ เด็กหญิงจรรยพร สีหะนาท ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 10 ปี น้องออมขาดการรักษาด้านภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มาประมาณ 3 ปี  เนื่องจากมีภาวะแขนขาอ่อนแรง (เดินและพูดไม่ได้) มีอาการปอดอักเสบโดยได้เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปัจจุบันคุณหมอแจ้งว่าสามารถกลับบ้านได้ แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องอากาศและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้าน เนื่องจากเป็นบ้านเช่าที่มีไฟฟ้ากำลังต่ำ และทำเป็นร้านรับซัก-รีด ซึ่งมีฝุ่นละอองเยอะ ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลน้องออม มูลนิธิได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ตามที่คุณแม่ของน้องออมร้องขอมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการส่งมอยเงินช่วยเหลือและประสานงานการดูแลน้องออมต่อไป

คุณณัฐพร บริจาคตุ๊กตาและของเล่นให้แก่น้องตะวันฉาย

คุณณัฐพร ส่งตุ๊กตา จำนวน 8 ตัว ของเล่นจำนวนหนึ่ง และแก้วน้ำ จำนวน 3 ใบ มาบริจาคให้ทางมูลนิธิมอบแก่น้องตะวันฉาย

คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565