บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”  โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และ คุณยุพิน ปักกะสังข์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม