บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้า

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม