คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่น

คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม