คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย บริจาคตุ๊กตา ให้น้องตะวันฉายเป็นประจำทุกเดือน

คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย ส่งตุ๊กตา จำนวน 10 ตัว มาบริจาคให้ทางมูลนิธิส่งมอบแก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวเดชาวิริยะกุล บริจาคนมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวเดชาวิริยะกุล โดยนายวีระพันธ์ น.ส.อิศิตาพัณญ์ ด.ญ.ดาริน และ ด.ช.ปริณ ส่งสิ่งของมาบริจาค ประกอบด้วย นมผงสำหรับเด็กเล็ก 1 กระป๋อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 182 ชิ้น ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ครอบครัวปฐมธีระโรจน์ บริจาคของใช้เด็กแรกเกิดแก่น้องตะวันฉาย

ครอบครัวปฐมธีระโรจน์ บริจาคชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด รับมอบโดยเจ้าหน้าที่ตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด บริจาคเงิน และของใช้สำหรับน้องตะวันฉาย

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด นำโดยคุณประกายพิมพ์ ประคุณสุขใจ และเจ้าหน้าที่ บริจาคเงินและของใช้สำหรับน้องๆ ตะวันฉาย โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ครอบครัวจิรัฐพิกาลพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

ครอบครัวจิรัฐพิกาลพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

คุณอภิชญา พัดน้อย บริจาคของใช้เด็กแรกเกิด ให้แก่น้องตะวันฉาย

คุณอภิชญา พัดน้อย ส่งของใช้บริจาคมาให้มูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งมอบแก่น้องตะวันฉาย ผ้าสาลู จำนวน 4 ผืน ผ้าขนหนู จำนวน 6 ผื้น สำลี จำนวน 1 ห่อ แป้งเด็ก จำนวน 4 กระปุก สบู่เหลว จำนวน 6 ขวด เบบี้ออย จำนวน 2 ขวด แปรงสีฟัน และยาสีฟัน จำนวน 1 ชุด

กลุ่ม American Legion Thailand Post TH01 มอบเงินบริจาค จำนวน 43,400 บาท

American Legion Post TH01 presents Charitable Donation to assist with Cleft Palate care, treatment and surgery. กลุ่ม American Legion Post TH01 และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 43,400 บาท โดยมี ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 For English >>> https://www.legion.org/fodpal/256215/american-legion-post-th01-donates-tawanchai-foundation

“แบ่งปันตะวันฉาย” บริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้น้องตะวันฉาย

ในนามของ “แบ่งปันตะวันฉาย” น.ส.เมริสา อยู่แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริจาคเงินและส่งอุปกรณ์การเรียนมาให้น้องตะวันฉาย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

คุณอัจฉราวรรณ ไชยมงคล บริจาคเสื้อผ้าและขวดนมให้น้องตะวันฉาย

คุณอัจฉราวรรณ ไชยมงคล ส่งเสื้อผ้าและขวดนมมาบริจาคให้น้องตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565