คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

คุณชาญชัย พรทองประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565