บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด และคณะ บริจาคเงินและมอบทุนการศึกษาแก่น้องตะวันฉาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คุณสิทธิศักดิ์ มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด, ครอบครัวแม่จู แซ่หว่อง, คุณวิไลลักษณ์ จันทร์เจริญและครอบครัว, คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย, คุณอิสรีย์ จังกุปาหนวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธและครอบครัว, ครอบครัวเจริญพานิช และคุณวิชาญ เลิศวิชญกมล มอบทุนการศึกษาให้กับน้องตะวันฉาย คนละ 2,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และบริจาคเงิน 26,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์…

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้า

บริษัท จีทีเอ็ม บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียน

คุณจุฑารัตน์ แซ่ตัน บริจาคเครื่องเขียนแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

มูลนิธิตะวันฉายฯ แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นตัวแทนมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งต่อนมและตุ๊กตาจากผู้บริจาค เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านในการสนับสนุนมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่น

คุณสุทธอร สุนทอ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม

ครอบครัวคุณวิณ พึงประเสริฐ บริจาคผ้าอ้อม จำนวน 5 กล่อง แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่น

คุณกฤตินันท์ กิ่งรุ้งเพชร บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่น

คุณมุกภูรี ณาวาทรัพย์โญฑิณ บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าญี่ปุ่น

คุณอภิชาติ แดนธนสารเลิศล้ำ, คุณใหม่ ส่วนเลียน, คุณอาร-ธิญร์ ซูล, คุณชวภณ รุจอภิชัย และครอบครัว ในนามของบริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าญี่ปุ่น 3 ชั้น แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 30 ชิ้น แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงของการรับมลภาวะอากาศและมลพิษให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”  โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และ คุณยุพิน ปักกะสังข์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม