ศ.นพ.บวรศิลป์ และ รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และ รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี คุณสุธีรา ประดับวงษ์ คุณยุพิน ปักกะสังข์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณที่ร่วมมอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้มให้แก่น้องตะวันฉาย

ผู้บริหารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด แก่ศูนย์ตะวันฉาย

คุณสนิท สุวรรณศร ผู้บริหารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน และคณะที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ พร้อมภรรยา ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด แก่ศูนย์ตะวันฉาย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าและครอบครัว โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณที่ร่วมมอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้มให้แก่น้องตะวันฉาย

เด็กหญิงฐิติชญาณ์ วิจารวงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน 5,000 บาท

เด็กหญิงฐิติชญาณ์ วิจารวงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน 5,000 บาท โดยมี รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉาย และประธานกรรมการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณที่ร่วมมอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้มให้แก่น้องตะวันฉาย

บริษัท กริทคอนซัลแทนท์ จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ตัวแทนบริษัท กริทคอนซัลแทนท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 3,300 บาท โดยมี คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และครอบครัวผู้ป่วย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

คุณกมลพร เบญจรงคกุล พร้อมครอบครัวและเพื่อน ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 440,000 บาท

คุณกมลพร เบญจรงคกุล ครอบครัว และเพื่อน ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิด “คุณเบล กมลพร” จำนวน 440,000 บาท โดยมี รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล คุณยุพิน ปักกะสังข์ และคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดคอนเสิร์ต Soundkaen Music Festival มอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ปรวรรณ เสนาไชย วิชาเอกการตลาด และนักศึกษาทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ต Soundkaen Music Festival ส่งมอบของบริจาคที่ได้รับจาคผู้สนับสนุน โดยมี ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และคุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉาย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

คุณธีระ ฤทธิรอด บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท

คุณธีระ ฤทธิรอด บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท โดยมี คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

Toyata Kaennakorn บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมขนมและผ้าอ้อมสำหรับเด็ก

Toyata Kaennakorn บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมขนมและผ้าอ้อมสำหรับเด็ก โดยมีคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

American Legion และ Veterans of Foreign Wars มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉายฯ จำนวน 1,000 $

“The American Legion Brigadier General Robin Olds TH01 Ubon Ratchathani (American Legion)” และ “Veterans of Foreign Wars of the United States of America Karl W. Richter Memorial Post 10217 Korat, Thailand (Veterans of Foreign Wars.)” มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ท่านปรธานกรรมการมูลนิธิ นางยุพิน ปักกะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566