คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม