มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ ด.ญ.จรรยพร สีหะนาท จำนวน 10,000 บาท

มูลนิธิตะวันฉายฯ มอบเงินช่วยเหลือ น้องออม หรือ เด็กหญิงจรรยพร สีหะนาท ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 10 ปี น้องออมขาดการรักษาด้านภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มาประมาณ 3 ปี  เนื่องจากมีภาวะแขนขาอ่อนแรง (เดินและพูดไม่ได้) มีอาการปอดอักเสบโดยได้เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปัจจุบันคุณหมอแจ้งว่าสามารถกลับบ้านได้ แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องอากาศและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้าน เนื่องจากเป็นบ้านเช่าที่มีไฟฟ้ากำลังต่ำ และทำเป็นร้านรับซัก-รีด ซึ่งมีฝุ่นละอองเยอะ ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลน้องออม มูลนิธิได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ตามที่คุณแม่ของน้องออมร้องขอมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการส่งมอยเงินช่วยเหลือและประสานงานการดูแลน้องออมต่อไป

คุณณัฐพร บริจาคตุ๊กตาและของเล่นให้แก่น้องตะวันฉาย

คุณณัฐพร ส่งตุ๊กตา จำนวน 8 ตัว ของเล่นจำนวนหนึ่ง และแก้วน้ำ จำนวน 3 ใบ มาบริจาคให้ทางมูลนิธิมอบแก่น้องตะวันฉาย