คุณฬฎาวรรณ พันธุ์งาม บริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท

คุณฬฎาวรรณ พันธุ์งาม บริจาคเงิน จำนวน 4,000 บาท โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ  คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

มูลนิธิตะวันฉายฯ สนับสนุนขวดนมพร้อมจุกนมให้แก่ทารกแรกคลอดที่มีปัญหาทางการดูดกลืน

ตามที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน ได้ขอความอนุเคราะห์ขวดนมพร้อมจุกนมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อนำไปใช้กับทารกแรกคลอดซึ่งเป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และมีปัญหาทางการดูดกลืนนั้น ทางมูลนิธิได้จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 . ทั้งนี้ หากทางผู้ปกครองท่านใดมีความลำบาก และผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ขวดนมพร้อมจุกนมแบบพิเศษนี้ กรุณาแจ้งแพทย์หรือพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ ให้แจ้งความประสงค์ขอรับขวดนมพร้อมจุกนมจากมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ . ติดต่อมูลนิธิตะวันฉายฯ โทร. 043-363-123 หรือ แอด Line เบอร์ 08-1185-1151 อีเมล [email protected] หรือ [email protected]