บริษัท กริทคอนซัลแทนท์ จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ตัวแทนบริษัท กริทคอนซัลแทนท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 3,300 บาท โดยมี คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และครอบครัวผู้ป่วย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566