ผ้าย้อมครามเข็นมือ ของครอบครัวน้องอุ้ม

ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 100% โดย คุณยาย คำพัน ถากรงาม (ผู้ปกครองของน้องตะวันฉาย) ผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ตามโครงการคิดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP ปี พ.ศ. 2562 ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าย้อมความบ้านโนนพอก ผ้าคลุมไหล่ ขนาด 45*180 ซม. ราคา 390 บาท ผ้าขาวม้า ขนาด 80*200 ซม. ราคา 490 บาท ผ้าถุงขนาด ขนาด 100*200 ซม. ราคา 1,200 บาท ผ้าแถบ 4.5/ 6 ซม. เมตรละ 70 บาท *(ค่าส่งเริ่มต้น 40 บาท)