Untitled Documentน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา      เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย


pets classifieds
Http://www.free-counter-plus.com
pets classifieds

 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0
(Donate to SCB Bank, account number 551 412873 0)

 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU)


FileServer

 

รายละเอียด :พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU)

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

 

รายละเอียด :วันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

 

รายละเอียด :ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม สว. 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ มูลนิธิตะวันฉายฯ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉายและทีมสหวิทยาการ ได้จัดมีการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ แบบองค์รวม ที่สมบูรณ์แบบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ที่ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพความเป็นอยู่ ด้านสังคม และด้านการสร้างพลังอำนาจ โดยมีเป้าหมายสำคัญนำไปสู่การดูแลรักษาที่สมบูรณ์แบบของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกราย รวมทั้งครอบครัวได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทีมสุขภาพในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับศูนย์การดูแล และระบบการบริหารสาธารณสุขที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพระดับชุมชน ทุกภาคส่วน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

::มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

          พิธีเปิดศูนย์ฯ                                     วันตะวันฉาย 2551          ตะวันฉายสัญจรครั้งที่ 1  (จังหวัดกาฬสินธุ์) 2552                     
    

เยี่ยมบ้านมาลี (จังหวัดชัยภูมิ) 2552            5ปีศูนย์ตะวันฉาย 18 ธันวาคม 2552   

 
 
 
::เพียงทุกท่านช่วยโปรโมทเว็บไซต์นี้ต่อก็ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ:


 
 

Copyright © 2009-2014 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า