Untitled Documentน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา      เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย


pets classifieds
Http://www.free-counter-plus.com
pets classifieds

 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0
(Donate to SCB Bank, account number 551 412873 0)

 

วันที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ (สธน.) มูลนิธิตะวันฉาย นำโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คุณสมเกียรติ ชูศรีทอง (สสจ.ขก) นายแพทย์ประยูร โกวิทย์ (ผอ.รพ.บ้านไผ่) และคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในระดับปฐมภูมิ เพื่อติดตามการรักษา ให้คำแนะนำในการดุแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไผ่ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวที่ สสอ.บ้านไผ่ เนื่องในวันสงกรานต์ และเข้าเยี่ยมศูนย์มีชัย


FileServer

รายการย้อนหลัง 12345678

รายละเอียด :วันที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ (สธน.) มูลนิธิตะวันฉาย นำโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คุณสมเกียรติ ชูศรีทอง (สสจ.ขก) นายแพทย์ประยูร โกวิทย์ (ผอ.รพ.บ้านไผ่) และคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในระดับปฐมภูมิ เพื่อติดตามการรักษา ให้คำแนะนำในการดุแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไผ่ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวที่ สสอ.บ้านไผ่ เนื่องในวันสงกรานต์ และเข้าเยี่ยมศูนย์มีชัย

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-04-21

รายละเอียด :ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า พร้อมด้วย รศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูด มูลนิธิตะวันฉายฯ นางสุธีรา ประดับวงศ์ พยาบาลประสานงานฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Esteban Lasso, Toronto, Canada, Executive Director จากองค์กร Transforming Faces Worldwide (TFW) และ คุณพนมวรรณ อยู่ดี, Project Head/ Secretary-General จากองค์กร Northern Women’s Development Foundation (NWDF) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Cleft Care) ในประเทศไทยและเขตลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-26

รายละเอียด :ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า และทีมงาน ขอขอบพระคุณ บริษัท Com7 International นำโดย คุณกฤชวัฒน์ วรวานิช รองประธานบริหาร คุณอารีย์ ปรีชานุกูล คุณธัญญรักษณ์ ธีรกนกวิไลย พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของ มูลนิธิตะวันฉายฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัวตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-03

 

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

::มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

          พิธีเปิดศูนย์ฯ                                     วันตะวันฉาย 2551          ตะวันฉายสัญจรครั้งที่ 1  (จังหวัดกาฬสินธุ์) 2552                     
    

เยี่ยมบ้านมาลี (จังหวัดชัยภูมิ) 2552            5ปีศูนย์ตะวันฉาย 18 ธันวาคม 2552   

 
 
 
::เพียงทุกท่านช่วยโปรโมทเว็บไซต์นี้ต่อก็ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ:


 
 

Copyright © 2009-2014 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า