Untitled Document


Untitled Document

     
   
     

น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา      เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ

ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552

ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย

pets classifieds
Http://www.free-counter-plus.com
pets classifieds

 

 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0
(Donate to SCB Bank, account number 551 412873 0)

 

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า พร้อมด้วย รศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูด มูลนิธิตะวันฉายฯ นางสุธีรา ประดับวงศ์ พยาบาลประสานงานฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Esteban Lasso, Toronto, Canada, Executive Director จากองค์กร Transforming Faces Worldwide (TFW) และ คุณพนมวรรณ อยู่ดี, Project Head/ Secretary-General จากองค์กร Northern Women’s Development Foundation (NWDF) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Cleft Care) ในประเทศไทยและเขตลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความยั่งยืนต่อไป


FileServer

รายการย้อนหลัง 12

รายละเอียด :ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า พร้อมด้วย รศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูด มูลนิธิตะวันฉายฯ นางสุธีรา ประดับวงศ์ พยาบาลประสานงานฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Esteban Lasso, Toronto, Canada, Executive Director จากองค์กร Transforming Faces Worldwide (TFW) และ คุณพนมวรรณ อยู่ดี, Project Head/ Secretary-General จากองค์กร Northern Women’s Development Foundation (NWDF) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Cleft Care) ในประเทศไทยและเขตลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-26

รายละเอียด :ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า และทีมงาน ขอขอบพระคุณ บริษัท Com7 International นำโดย คุณกฤชวัฒน์ วรวานิช รองประธานบริหาร คุณอารีย์ ปรีชานุกูล คุณธัญญรักษณ์ ธีรกนกวิไลย พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของ มูลนิธิตะวันฉายฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัวตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-03

รายละเอียด :วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันตะวันฉายและวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในชื่อ รักชาติ รักถิ่นกำเนิด รักเด็ก รักมูลนิธิตะวันฉายฯ ณ ลานสนามเด็กเล่นสวนสุมิตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-01-08

รายละเอียด :

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-01-06

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ดำเนินงานโดยศูนย์ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแบบองค์รวมและยั่งยืนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งในปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยังได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในปีงบประมาณนี้อีกด้วย ในนามของ มูลนิธิตะวันฉายฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัวตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-11-28

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉาย อีกหนึ่งหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งใจผลักดันเพื่อดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ป่วยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ http://goo.gl/xpGJp8 ขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-11-14

รายละเอียด : มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคในกิจกรรมการกุศล “ให้รอยยิ้มแก่เด็กน้อยผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่” นำโดยนายอรรถฐภณต์ ส่งพิริยะกิจ ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 53 พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน นำเงินจากการจัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อบริจาคแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-18.00 ณ สำนักงานมูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-07-24

รายละเอียด :ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์ตะวันฉาย และนางสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานฯ ได้ให้การต้อนรับทีมพยาบาลและเภสัชกรจาก Georgia Southern University, สหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ตะวันฉาย ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-06-25

รายละเอียด :เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-06-10

รายละเอียด :ศูนย์การดูแล/วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ร่วมกับนิตยสารสุดสัปดาห์ จะจัดกิจกรรมพิเศษ “รวมพลแฟนคลับระดมทุนช่วยเหลือด้านการผ่าตัดให้กับมูลนิธิตะวันฉายฯ” ในโครงการ “คนหล่อขอทำดีปี 6 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.00 น. โดย นายธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม The Star) และนายอิสสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น The Star) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปินทั้ง 2 ได้ที่มูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์อาหารและบริการ (Complex)

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-04-01

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าขอขอบพระคุณรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และ sewingmachineapparel.com ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ 84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อและจัดจำหน่ายเสื้อยืดโดยนำรายส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้พิการทางศีรษะแลใบหน้า

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-01-31

รายละเอียด :วันที่ 11 มกราคม 2556 ศูนย์ตะวันฉาย และ มูลนิธิตะวันฉาย ร่วมกับคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานครอบครัวตะวันฉาย รุ่นที่1 สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองครอบครัวตะวันฉายเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นถ่ายทอดความรู้ แนะนำการเข้าถึงการรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร/หลาน และการแก้ปัญหาการถูกรังเกียจ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสร้างความรู้จักสนิทสนมระหว่างผู้ปกครองกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่ายครอบครัวช่วยค้นหาแนะนำผู้ที่ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้เข้าถึงการดูแลรักษาและสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานสนับสนุน ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-01-14

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์ตะวันฉาย (ศูนย์การดูแล/วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่ กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสา การสร้างเครือข่ายครอบครัวจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์: “รวมพลัง จิตอาสา ศูนย์ตะวันฉาย” โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - เพื่อสร้างครอบครัว และเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯของพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสิทธิ์ และมหาสารคาม - เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ - เพื่อสร้างระบบเครือข่ายจิตอาสาในการดูแล ครอบครัวผู้ป่วย พยาบาลพี่เลี้ยง และจิตอาสาในการ เป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในแต่ละพื้นที่

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-12-24

รายละเอียด :เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลแบบบูรณาการในผู้ที่มีภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ เพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาที่ดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์” วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-19

รายละเอียด :วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อดำเนินโครงการ “การดูแลแบบบูรณาการในผู้ที่มีภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะเพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาที่ดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 20,000 บาท

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

รายละเอียด :วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ ยุบลพันธุ์ ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาแบบสหสถาบันในการค้นหาอุบัติการณ์สาเหตุของภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ 4 จังหวัด

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

รายละเอียด :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณร้านพีซซี่ เสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่ โดยคุณชนันนา ทรัพย์สำรวยและครอบครัว ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 1,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าที่มีฐานะยากไร้มา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้รับ "รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555" ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องนิติบุคคลหรือองค์กร ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1. ด้านการนำองค์กร (การนำองค์กรของกลุ่มผู้บริหารอย่างธรรมาภิบาล และมีนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี คำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน) 2. ด้านการบริหารจัดการ (มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3. ด้านผลสัมฤทธิ์ (มีผลผลิตขององค์กรที่ไม่ทำงานสิ่งแวดล้อม มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-22

รายละเอียด :วันที่ 17 ตุลาคม 2555 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า โดยการแจกแผ่นพับ และคู่มือในการป้องกัน ดูแลรักษาแก่ชาวบ้านและผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-18

รายละเอียด :วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ศูนย์ตะวันฉายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ในร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ แบบองค์รวมและยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ที่มีประสิทธิภาพ และติดตามการลงทะเบียนออนไลน์การดูแลรักษาแบบสหวิทยาการในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-05

 

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

::มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

          พิธีเปิดศูนย์ฯ                                     วันตะวันฉาย 2551          ตะวันฉายสัญจรครั้งที่ 1  (จังหวัดกาฬสินธุ์) 2552                     
    

เยี่ยมบ้านมาลี (จังหวัดชัยภูมิ) 2552            5ปีศูนย์ตะวันฉาย 18 ธันวาคม 2552   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:Banana IT Online - ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น2  
น้องปันปัน......ของขวัญล้ำค่าที่สวรรค์มอบให้  
 
 

 
 
::เพียงทุกท่านช่วยโปรโมทเว็บไซต์นี้ต่อก็ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ:


 
 

Copyright © 2009-2013 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า