Untitled Documentน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา      เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย


pets classifieds
Http://www.free-counter-plus.com
pets classifieds

 


 

 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0
(Donate to SCB Bank, account number 551 412873 0)

 

พิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์ตะวันฉาย อาคารคลินิกทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ **************************************************************** 13.00 -13.45 น. - มอบมาลัยกร โดยตัวแทนผู้ป่วย - พิธีเปิดป้ายศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉายฯ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ - กล่าวรายงานโดย - ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผอ.ศูนย์ตะวันฉาย - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวสนับสนุน - คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวสนับสนุน - ตัดริบบิ้น เปิดป้าย โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และผู้บริหาร - เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉายฯ และลงนามในสมุดเยี่ยม 13.45-14.30 น. จัดกิจกรรม กลุ่มครอบครัวช่วยเหลือกัน


อ่านข่าวทั้งหมด...

 

::มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

          พิธีเปิดศูนย์ฯ                                     วันตะวันฉาย 2551          ตะวันฉายสัญจรครั้งที่ 1  (จังหวัดกาฬสินธุ์) 2552                     
    

เยี่ยมบ้านมาลี (จังหวัดชัยภูมิ) 2552            5ปีศูนย์ตะวันฉาย 18 ธันวาคม 2552   

 
 
 
::เพียงทุกท่านช่วยโปรโมทเว็บไซต์นี้ต่อก็ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ:


 
 

Copyright © 2009-2015 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า