ครอบครัวน้องกุมาร แสนจำลา

ความรู้สึกต่อมูลนิธิตะวันฉายฯ รู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตะวันฉายฯ ในการได้ความช่วยเหลือด้านค่าเดินทางเวลาพาน้องมาพบแพทย์เพื่อติดตามการรักษา อยากให้มีการช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ รายอื่นๆ ต่อไป และอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษา และให้กำลังใจครอบครัวเรามาโดยตลอด ความรู้สึกต่อผู้บริจาค รู้สึกดีใจมากที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้อง แม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ให้น้องใช้เป็นทุนการศึกษา แม่อยากขอขอบคุณผู้ใจบุญที่ได้บริจาคเงินมาช่วยเหลือน้อง ขอให้ผลบุญที่ท่านได้บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเรา จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จดังใจที่ท่านหวังทุกประการ ขอบคุณค่ะ