สามารถร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะได้ในทุกวันศุกร์ที่สองของทุกเดือน

ในช่วงเวลา 08.30-10.00 น. ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ

สอบถามหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ 043-363-123 หรือ 08-1185-1151