สามารถร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะได้ในทุกวันศุกร์ที่สองของทุกเดือน

ในช่วงเวลา 08.30-10.00 น. ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ

สอบถามหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ 0 4336 3502 หรือ 08 1185 1151