โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 551-412873-0

หรือบริจาคออนไลน์ผ่าน Paypal

หมายเหตุ การบริจาคนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

 

ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพียงแสดงหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน โดย คลิกที่นี่ หรือทางกล่องข้อความเฟสบุ๊คหรือไลน์

มูลนิธิจะบันทึกข้อมูลการบริจาคเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ซึ่งผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคแสดงต่อกรมสรรพากรเพื่อขอลดหย่อนภาษี