ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า

ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 551-412873-0

หรือบริจาคออนไลน์ผ่าน Paypal

*หมายเหตุ การบริจาคนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL
KHONKAEN UNIVERSITY BRANCH
123/900 MITTRAPARB RD.
A.MUANG, KHONKAEN 40002
THAILAND

SWIFT CODE : SICOTHBK

ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพียงแสดงหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน โดย คลิกที่นี่ หรือทางกล่องข้อความเฟสบุ๊คหรือไลน์

ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกใน ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในเดือนถัดไป และไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคแสดงต่อกรมสรรพากรเพื่อขอลดหย่อนภาษี