คุณอภิชญา พัดน้อย บริจาคของใช้เด็กแรกเกิด ให้แก่น้องตะวันฉาย

คุณอภิชญา พัดน้อย ส่งของใช้บริจาคมาให้มูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งมอบแก่น้องตะวันฉาย ผ้าสาลู จำนวน 4 ผืน ผ้าขนหนู จำนวน 6 ผื้น สำลี จำนวน 1 ห่อ แป้งเด็ก จำนวน 4 กระปุก สบู่เหลว จำนวน 6 ขวด เบบี้ออย จำนวน 2 ขวด แปรงสีฟัน และยาสีฟัน จำนวน 1 ชุด