น้องอุ้ม วันทชัย สมจิตร์

‘ผมอยากทำงานมีเงินเยอะๆ เพื่อจะได้มีเงินเรียนต่อจนจบปริญญาตรี’ น้องอุ้ม ผู้ที่เกิดมากับกลุ่มอาการเทรชเชอร์ คอลลินส์ และใบหูเล็กแต่กำเนิด ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกที่คุณยายเห็นหน้าหลานรู้สึกตกใจ เสียใจอย่างมาก แต่ก็ยอมรับได้เพราะสงสารหลานและต้องดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป จนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ ๘๔ รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ ได้รับการผ่าตัด และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา น้องอุ้มหูไม่ค่อยได้ยินทั้งสองข้าง ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง น้องอุ้มเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ชอบวาดภาพและเล่นดนตรี ปัจจุบันน้องอุ้ม กำลังศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เกรดเฉลี่ยสามกว่าของเด็กพิเศษ จากความไม่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและการได้ยิน แต่ไม่ได้ทำให้ล้มเลิกความใฝ่ฝันที่อยากเรียนหนังสือ น้องอุ้มเป็นเด็กจิตอาสา ชอบช่วยเหลือเพื่อน ชอบเล่นดนตรี ชอบการเล่นกีฬาฟุตซอล เป็นที่รักของอาจารย์ในโรงเรียนและเป็นเด็กมัธยัสถ์ เพื่อจะได้มีเงินสำรองสำหรับการเรียนของตนจนกว่าจะจบในระดับปริญญาตรี สุดท้ายขอขอบคุณ มูลนิธิตะวันฉายฯ ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลในทุกด้านด้วยดีตลอดมา

น้องตะวัน ศุภสวัสดิ์ โครตทุม

เด็กหนุ่มจิตอาสา ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งและฟื้นฟูสภาพ พร้อมการก้าวเข้าวัยอุดมศึกษา ‘จากที่ได้รับการผ่าตัด ทำให้ผมไม่รู้สึกว่า ตัวเองมีความบกพร่องอะไร สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้ เรียนได้เหมือนเด็กทั่วไป’ ตะวัน เกิดมากับความผิดปกติทางร่างกาย คือ ปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งความผิดปกตินี้ทำให้บิดามารดาของตะวัน เอาใจใส่ให้ความรัก เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งถึงวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขความพิการที่เหลือ และได้รับการดูแลจากทีมแพทย์มูลนิธิตะวันฉายฯ ตามแนวทางการรักษา จากการรักษาทำให้ตะวันได้มองข้ามจุดบกพร่องที่เคยมี และได้เปลี่ยนเป็นความมั่นใจในตนเอง ตั้งใจเรียน และพยามแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคหรือคิดว่าเป็นปมด้อย คือ เรื่องการพูด เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ตะวันพยายามฝึกพูด ฝึกอ่าน ฝึกเขียน โดยมีบิดามารดาคอยช่วยเหลือและสนับสนุน ปัจจุบันตะวัน มีอาชีพ ข้าราชการครู วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตะวันขอฝากกำลังใจไปยังพี่น้องตะวันฉายทุกคนว่า “อย่าคิดว่าสิ่งที่เราเป็น คือ ปมด้อย ท้อได้แต่อย่าถอย ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราทำไม่ได้เฉกเช่นบุคคลอื่น ทุกคนมีความสามารถ ทุกคนมีความฝัน และมันต้องสำเร็จอย่างแน่นอน”และขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวตะวันเสมอมา