ครอบครัวกลายกลาง

“ความรู้สึกที่ไม่เคยลืม เมื่อหมอได้ยกลูกให้ดูในวันคลอด ภาพนั้นยังคงติดในความทรงจำ มีแต่ความสงสารและเป็นห่วง รวมถึงกังวลว่าจะเลี้ยงดูอย่างไร” “สิ่งอยากแบ่งปัน… การดูแลลูกที่มีความเจ็บป่วยความผิดปกติ จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจ และอดทนต่อการเข้ารับการรักษาที่มีระยะเวลายาวนาน ให้ความรักและเมตตา แล้วเขาจะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ” ความในใจจากผู้เป็นแม่ การเผชิญกับปัญหาในการรักษาที่มีแต่ความกังวล ไม่ว่าจะในเรื่องแผลหลังการผ่าตัดจะติดดีหรือไม่ ลูกจะเจ็บหรือไม่ มีอาการอื่นแทรกซ้อนไหมซึ่งมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ลูกเข้ารับการผ่าตัด ความเหนื่อยและท้อแท้ที่เกิดขึ้นได้เบาบางลงหลังจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของศูนย์ตะวันฉาย และได้เข้าใจความรุนแรงตามอาการของโรค ขั้นตอนที่ต้องเข้ารับการรักษา ทำให้แม่ไม่โดดเดี่ยว เลิกอ้างว้าง ด้วยความเอื้ออาทรจากทีมงาน แม้จะต้องเดินทางเพื่อมารับการรักษาก็มีความยินดีเพราะเหมือนได้มาพบญาติ เมื่อมีปัญหาก็ได้รับคำตอบที่เต็มไปด้วยความเป็นมิตร ปัจจุบันในความรู้สึกของแม่และครอบครัว ลูกมีความปกติและสมบูรณ์เหมือนคนอื่นๆ กล้า         เข้าสังคม และสิ่งที่แม่ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การที่ได้ก้าวข้ามอุปสรรคและสามารถชนะสิ่งที่อยู่ในใจที่คิดว่าตนเองขาด ไม่มีความสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังได้เป็นครูซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีให้แก่เด็กทั่วไป

ครอบครัวแจ้งน้อย

เมื่อแม่เห็นหน้าลูกครั้งแรก รู้สึกสะเทือนใจมาก และสิ่งที่ทำให้ผ่านพ้นมาได้ คือ จิตใจต้องเข้มแข็งและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกชายให้ดีที่สุด ‘หลังจากได้ประเมินวัดเชาว์ปัญญา สิ่งที่ทำให้ครอบครัวเกิดความกังวล กลัวว่าลูกจะดูแลตนเองไม่ได้ และอยากให้เติบโตมีอาชีพไม่เป็นภาระของสังคม’ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่องนั้น ครอบครัวของเราต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย และกลัวลูกชายจะไม่เหมือนคนปกติ แต่สิ่งที่ทำให้ผ่านพ้นมาได้ คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็งและความมุมานะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งด้านการเดินทาง ด้านการเงิน พาลูกชายมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ พยาบาล ทีมศูนย์ตะวันฉาย เป็นอย่างดี ความสุขที่ได้จากการทุ่มเทและเอาใจใส่  ลูกชายได้แสดงให้ครอบครัวเห็นว่า เขาเป็นคนที่มีคุณค่าเทียบเท่าคนปกติ และสิ่งที่ครอบครัวภาคภูมิใจ คือ ลูกชายได้เข้าทำงานเป็นนักการภารโรงในโรงเรียนใกล้บ้าน สามารถเลี้ยงชีพด้วยตนเองอีกทั้งยังดำรงตนอย่างพอเพียง ทำให้ปัจจุบันครอบครัวของเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถปลดหนี้สินที่เคยกู้ยืมมาได้ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านไม่ว่าจะครอบครัวผู้ป่วยหรือครอบครัวอื่นๆ ขอเพียงให้อดทนและให้มีจิตใจเข้มแข็งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้