ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของ

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมพนักงาน บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของสำหรับมอบแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553