สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 34,000 บาท

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 31 และสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 มอบเงินบริจาคจำนวน 34,000 บาท เพื่อเป็นงบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ รับมอบโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก กรรมการศูนย์ตะวันฉาย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานและกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ  ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

คุณพงารัตน์ ทองเจริญ บริจาคเงินจำนวน 7,000 บาท

คุณพงารัตน์ ทองเจริญ อดีตผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน 7,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ รับมอบโดยคุณสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานการและกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และ รศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ตะวันฉาย และสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิตะวันฉายฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉายฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ในงาน MBA KKU Night มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

บริษัท สยามคูโบต้า ลีซซิ่ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 16,000 บาท

บริษัท สยามคูโบต้า ลีซซิ่ง จำกัด ในโครงการขอบอกความในใจผ่านรอยยิ้ม บริจาคเงินจำนวน 16,000 บาท รับมอบโดยคุณสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานและกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

คุณจันทร์ฉาย ล้อศิริ เจ้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า ขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

คุณจันทร์ฉาย ล้อศิริ เจ้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า ขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ รับมอบโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ร้านหัวปลาช่องนนทรีและเพื่อน ร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น 319,200 บาท

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานการดูแลและกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉาย รับมอบเงินบริจาค ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ – คุณสัญญา สุกิจบริหาร และคุณปัทมา เลี้ยงสุขสันต์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท – คุณกฤช และคุณแป๋ว ลิมป์รัตนกาญจน์ ร้านหัวปลาช่องนนทรี บริจาคคเงนิ จำนวน 100,000 บาท – คุณเกรียงศักดิ์ และคุณนพรัตน์ ตั้งสมบูรณ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท – คุณกมลรักษ์ งามเพียรเลิศ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และ – ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 9,200 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิตะวันฉายฯ

ครอบครัวน้องกุมาร แสนจำลา

ความรู้สึกต่อมูลนิธิตะวันฉายฯ รู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตะวันฉายฯ ในการได้ความช่วยเหลือด้านค่าเดินทางเวลาพาน้องมาพบแพทย์เพื่อติดตามการรักษา อยากให้มีการช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ รายอื่นๆ ต่อไป และอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษา และให้กำลังใจครอบครัวเรามาโดยตลอด ความรู้สึกต่อผู้บริจาค รู้สึกดีใจมากที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้อง แม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ให้น้องใช้เป็นทุนการศึกษา แม่อยากขอขอบคุณผู้ใจบุญที่ได้บริจาคเงินมาช่วยเหลือน้อง ขอให้ผลบุญที่ท่านได้บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเรา จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จดังใจที่ท่านหวังทุกประการ ขอบคุณค่ะ

ครอบครัวน้องชัยบดินทร์ พลเขตต์

ขอขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอบคุณผู้บริจาคมากๆ ที่ได้เมตตาช่วยเหลือ ผมและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายในด้านการดูแลรักษาลูกของผมทุกอย่าง ได้รับคำปรึกษาที่ดี และยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางอีกด้วย ผมและครอบครัวดีใจมากที่มาเข้ารับการรักษาที่นี่ดพราะถ้าไม่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ ก็จะทำให้การรักษาลูกของผมไม่สะดวกเท่าที่เป็นอย่างทุกวันนี้ครับ

ครอบครัวน้องธนะกฤต พรประเสริฐสรร

ขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอบคุณผู้บริจาคที่ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องเงิน เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ดิฉันและลูกได้รับความสะดวกในการรับการรักษามาก ได้รับคำปรึกษาในทุกเรื่อง การที่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ ขึ้นมา ตนเองรู้สึกดีใจมาก เพราะถ้าไม่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ และขอให้ผู้บริจาคมีแต่ความสุขที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุตรและครอบครัว