ครอบครัวน้องชัยบดินทร์ พลเขตต์

ขอขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอบคุณผู้บริจาคมากๆ ที่ได้เมตตาช่วยเหลือ ผมและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายในด้านการดูแลรักษาลูกของผมทุกอย่าง ได้รับคำปรึกษาที่ดี และยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางอีกด้วย ผมและครอบครัวดีใจมากที่มาเข้ารับการรักษาที่นี่ดพราะถ้าไม่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ ก็จะทำให้การรักษาลูกของผมไม่สะดวกเท่าที่เป็นอย่างทุกวันนี้ครับ

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวน้องธนะกฤต พรประเสริฐสรร

ขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอบคุณผู้บริจาคที่ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องเงิน เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ดิฉันและลูกได้รับความสะดวกในการรับการรักษามาก ได้รับคำปรึกษาในทุกเรื่อง การที่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ ขึ้นมา ตนเองรู้สึกดีใจมาก เพราะถ้าไม่มีมูลนิธิตะวันฉายฯ และขอให้ผู้บริจาคมีแต่ความสุขที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุตรและครอบครัว

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวน้องอดิศร ทาพา

อยากขอบคุณผู้บริจาคที่มีน้ำใจกับคนจน เพราะเงินที่ได้รับมาสำหรับผู้บริจาคอาจไม่มาก แต่ผู้ได้รับมันมากมาย และเป็นประโยชน์มากมาย และขอขบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ที่ให้การช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางเมื่อมารักษา ได้รับเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทุกเดือน ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษา ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพเสริม และขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่อง รู้สึกดีใจที่มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้แนะนำสิ่งดีๆ ให้และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอบคุณผู้มีเมตตา…

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวน้องพลอย นลฤดี อนนทะสีหา

ความรู้สึกต่อมูลนิธิตะวันฉายฯ รู้สึกซาบซึ้งที่มูลนิธิตะวันฉายฯ ดูแลน้องพลอยและครอบครัวมาตลอด ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาต่างๆ อยากขอบคุณมูลนิธิตะวันฉายฯ และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของเรา อยากให้มูลนิธิตะวันฉายฯ คงอยู่แบบนี้ไปนานๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่ยังขาดโอกาส เพื่อให้เค้าได้มีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนน้องพลอยค่ะ ความรู้สึกต่อผู้บริจาค แม่รู้สึกดีใจ…

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวจิรัฐพิกาลพงศ์

น้องปันปัน ปัณณฑร จิรัฐพิกาลพงศ์ อายุ 11 ปี กำลังอยู่ในช่วงจัดฟัน รู้สึกสงสารลูกมาก เพราะไม่มใครในครอบครัวที่มีประวัติเป็นปากแหว่งเพดานโหว่ฯ เลย พี่สาวและน้องสาวของน้องปันปันก็เป็นปรกติ ตอนแรกคิดมาก กลัวญาติพี่น้องไม่ยอมรับ แล้วไม่รักน้องปันปัน ก่อนที่จะให้พี่ทั้งสองคนเจอน้อง…

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวน้องปิ่นมุก

น้องปิ่นมุก อายุ1 ปี 2 วัน มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 2 ข้าง ได้รับการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่เรียบร้อยแล้ว น้องเป็นลูกคนแรก ไม่มีใครในครอบคัวเราที่มีประวัติเป็นปากแหว่งเพดานโหว่ฯ เลย ตอนที่อัลตราซาวน์เมื่อ 5 เดือน…

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวสีหนาท

น้องอรรฆย์อร อายุ 1 ปี 4 เดือน มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 2 ข้าง ได้รับการผ่าตัดปากแหว่งเรียบร้อยแล้ว จาก ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น รู้สึกจกใจ กังวล…

อ่านรายละเอียด

คุณสลิตา ประวิตรกาญจน์

มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้สนับสนุนผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง  เพดานโหว่ให้ได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งได้สนับสนุน นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประเมินผล โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลางในการดำเนินงานให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่อื่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตนเองจนกระทั่งปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานข้อที่ 2 คือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า

อ่านรายละเอียด