"มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า"

( Tawanchai Fund for form Tawanchai Foundation for Cleft Lip, Cleft Palate and Craniofacial Deformities ) (TFC)

สำนักงาน : ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Office: Center of Cleft Lip-Cleft Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University in association with “Tawanchai Project”, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 Mittraphap Rd. , T. Naimuang, A. Muang, Khon Kaen, Thailand, 40002. Phone: 0-4336-3123 Fax: 0-4320-2558 http://kkucleft.kku.ac.th Email: cleft@kku.ac.th

คืนรอยยิ้มและความสุขสู่เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่

Restore a smile and happiness to the patient of cleft lip-palate

| 1 |

โอน/Transfer เข้าบัญชีมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0 (to SCB Bank, account number 551 412873 0)

| 2 |

บริจาค/Donate

E-mail ผู้บริจาค :
ถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ :
ชื่อผู้บริจาค :

ที่อยู่

เบอร์โทร

จำนวนเงินบริจาค

 

ไฟล์สลิปการโอนเงิน / อื่นๆ:

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเงิน  รายนามผู้บริจาคทั้งหมด

    • Scan หลักฐานใบโอนเงิน cleft@kku.ac.th
    • Tel : 043-363123
    • หรือ Fax : หลักฐานใบโอนเงิน หมายเลข 043-202558
      เพื่อมูลนิธิตะวันฉายฯ จะติดต่อกลับมายังท่านเมื่อได้รับข้อมูลการบริจาค
  •